Avelsindex för våra tidigare parningar.

20180117
Numera kan man som uppfödare gå in och titta på avelsindex på sina parningar, planerade parningar mm och se om man gör rätt som uppfödare. Det är helt nytt på SKK för wachteln och blir ett fint redskap för oss som uppfödare men även bra för valpköpare.
Index innebär att man, förutom individens eget undersökningsresultat, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga avseende HD o ED egenskaper.
Man ser vilka individer som är lämpliga för varandra. Ett resultat på uppåt 100 och mer är mycket bra och ger bra förutsättningar att även avkommorna ska få bra resultat. Visst händer det vid röntgen att en kull har 5 syskon med A på höfterna och den 6:e kan få B eller C men detta kan bero på mycket annat bla hur mycket avslappningsmedel fick hunden hur tidigt/sent röntgade man hunden, hur noga var man på kliniken när man röntgade mm. Tyvärr så visar det sig att vissa kliniker får "sämre" resultat än andra. Det kan vara svårt att själv påverka olika faktorer, men vi rekommenderar att man röntgar sina hundar vid närmare 2 års ålder, så dom växt klart och musklat på sig. Det innebär också att man bör tänka på att inte jaga för hårt, utan tar det med lite tillförsikt innan röntgen. Dessutom är vi noga med att inavelsgraden inte är för hög, helst under 3% .(så individerna man parar inte är för nära släkt)
 
HD= Höftleder och ED= Armbågar
 
Här kan Ni se våra hundars index vid parning :
 
Strömskogens Aya o Arko Vom Wildererstein, ED 98 o HD 98
 
Wachteltorpets Freja och
Dottarel´s Cragganmore , ED 103 o HD 105
 
Freja o Carl-Hermans Lukas,  ED 102 o HD 100
 
Wachteltorpets Caya o Pralin, ED 105 o HD 112
Wachteltorpets Caya o Lockfågelns Plopp, ED 106 o HD 113
Wachteltorpets Caya o Digeshults Ragnar, ED 105 o HD 114
Wachteltorpets Caya o Alsterhöjdens Billie, ED 106 o HD 113
 
Wachteltorpets Engla o Hyttgårdens Nestor, ED 103 o HD 111
 
Wachteltorpets Certa o Lockfågelns Ice Age, ED 106 o HD 106
Wachteltorpets Certa o Anjo, ED 106 och HD 111