Jag förmedlar jaktresor till Namibia. Området heter Barbi Barbi, Gobabis.
Vi jagar på stora öppna områden, med mycket bra population av Oryx-Kudu-Springbock- Vårtsvin mm.
Här har man tillfälle att skjuta Hartzman Zebra- Geopard som ett av de få ställena i världen. Dom är självklart Citesbelagda, detta ordnas i Namibia. Vapen som används, är det samma som här i Norden, till storviltsjakt.
Vid intresse: ring Erik Dichmann-Hansen 072-7025485 för mer upplysning. Eller via mail: erikjeger@hotmail.com. Jag har stor och lång erfarenhet av jakt i Afrika.