Caya har med matte o husse i skogen, husse fick skjuta en älgko och Caya har jobbat bra.