Caya o matte ska gå en såt och se om vi får tag i älg.