4. sep, 2014

BPH (mentaltest) för Caya

Nu är det gjort, mentaltesten gick väldigt bra för Caya! 🙂Syns lite dåligt, men snart är det ute på "Hunddata" SKK.

Man kan nu se resultatet under avelsdata.