4. aug, 2012

Colter är tuff

han är med husse och åker traktor.😀