Reya testas i björnhägn, mest för att se hur hon reagerar, då vi har björn både hemma och där vi jagar. Hon visade respekt och det är bra.