Här kommer omdömet på skogsprovet för Mica

2.   Wachteltorpets Mica SE15192/2020 T brunskimmel 2020-01-13
e. Wachteltorpets Epson SE19836/2015 u. Reya Any-Bon SE33854/2017
Uppf: Erik Dichmann-Hansen, Matfors
Äg: Ulla Britt Stegeby Dichmann-Hansen

Sök – 4: Sökrundor om 5-10 minuter, självständigt sök med bra sökvilja
Upptagsförmåga – 4: Visar mycket god förmåga och vilja att finna vilt
Drevtid – 6: Drevtider på rådjur o dovhjort över 30 minuter till övervägande del utanför såten
Skall – 4: Hund med tätt ärligt drevskall
Samarbete – 4: Hund som snabbt finner föraren, kommer snabbt på inkallning vid sök

Övriga observationer/noteringar:
Hunden släpps i tallskog. Söker ut bra och reser rådjur som inledningsvis buktar i normala bukter för att sedan gå på lång skjuts. Gör en mycket bra återgång, tiken kopplas och släpps i nytt område. Släpp 1 återupprepas i stort sett. Tiken har en mycket stor jaktlust och driver med ett tätt och klangfullt skall. Hörs som längst 900 meter. Tiken provas i 110 minuter.

Drevdjur 1: Rådjur Drevtid: 45 min
Drevdjur 2: Rådjur Drevtid: 52 min
Beskrivning av skall: Ljust, bra hörbarhet

Pris: Ej godkänd